чогаал

день Тема урока Ссылка на урок Домашнее задание
02.06. Россия чоннарының литературазы С. Р.Элляй «Экии, тыва чонум!» https://irnsh.ru   Арын 260 №4
05.06. Ц.Г.Шагжин «Хураган» https://irnsh.ru   Чайгы онаалгалар

e>��3P�

день Тема урока Ссылка на урок Домашнее задание
04.06. Тест-биле ажыл https://irnsh.ru   Чайгы үеде номчуур номнар шилиир.
05.06. Класстан дашкаар номчулга кичээли.Б Хѳвеңмей «Марска чедер частым» https://irnsh.ru   Орус болгаш делегей  литературазындан чогаалдар номчуур.

� �9^�

день Тема урока Ссылка на урок Домашнее задание
22.05. Е. Танова « Илбилиг согун»   Шииниң кижизидикчи ужур-дузазы. https://irnsh.ru   « Шииден сонуургаан кѳргүзүүм» деп шилилгелиг аас чугаадан пландан тургускаш, кылыңар.
23.05. Е. Танова « Илбилиг согун»  Шииниң бижиттингениниң онзагайы. https://irnsh.ru   Автор маадырларны канчаар кѳргүскенил чижектер –биле бадыткап ушта бижиир.
день Тема урока Ссылка на урок Домашнее задание
24.04. А.А.Даржай «θгге йѳрээл» https://irnsh.ru
Тыва ѳгнүң тургузуун,ѳг иштиниңэдилелдерин бижиир. Θгге тураскааткан ѳске чогаалдарны тып номчуур.
25.04. С.Молдурга « Амытаннар чылы» https://irnsh.ru
Чурук чуруур чыл санаашкының.