тыва дыл

день Тема урока Ссылка на урок Домашнее задание
01.06 Сѳс тургузуунга сайгарылга. Домакка бижик демдектери. https://irnsh.ru   Сѳзүглелдиң сайгарылгазы
04.06. Түңне-кичээл https://irnsh.ru   Мергежилге 103

dowtex��3P�

день Тема урока Ссылка на урок Домашнее задание
21.05 Нарын домактарга Бүдүн чартык сек, ийи сек болгаш тире. https://irnsh.ru   П 37.38.39. Мергежилге 85.
23.05 Нарын домактарга бижик демдектерин салырынга катаптаашкын. https://irnsh.ru   Мергежилге 88.89.
день Тема урока Ссылка на урок Домашнее задание
23.04. Хыналда ажыл https://irnsh.ru
Башкынын берген схемалары езугаар домактар тургузуп чогаадыр.
25.04. Частырыглар-биле ажыл.Домактар сайгарылгазы.
Сѳзуглел-биле ажыл